Hvor kommer fisken fra?

Vi er selv afsted hver morgen tidlig for at købe fersk fisk på Hanstholm Fiskeauktion. En stor del er fanget af små kystbåde, som driver naturskånsomt fiskeri, og lander direkte på stranden i f.eks. Thorup Strand, og meget af det er fra små kuttere, der sejler på dagfiskeri fra Hanstholm Havn. Vi går først og fremmest efter den bedste kvalitet, og den kan f.eks. om sommeren sagtens komme fra en kutter, der går længere ud på havet, ligesom der er arter som f.eks. rødfisk, der kun kan fanges længere ude på havet, men du kan stadig være helt sikker på, at vi selv har tjekket kvaliteten, så det kun er den allerbedste fisk, som går ud herfra.

Fangstområder

Iflg. dansk lovgivning skal der stå fangstområde ved fisken, og stort set alt vores fisk kommer fra FAO-område 27, som også hedder det Nordøstlige Atlanterhav, og det er et kæmpeområde, som starter i Atlanterhavet helt nede ud for Middelhavet, går op til Grønland og op forbi Norge, samt helt ind til Østersøen.

Vi sælger næsten udelukkende vildtlevende fisk fra Nordsøen (Vesterhavet), som er en meget lille del af dette kæmpeområde, men fisk fra Nordsøen er uden diskussion af den bedste kvalitet, der findes (men ikke altid den billigste, god kvalitet kan godt koste lidt ekstra). Hvis vi har undtagelser, fremgår det altid ved varen.

Herudover har vi også økologisk fisk i sortimentet. En økologisk fisk fra et dansk økologiske dambrug er efter vores mening det bedste valg efter den bæredygtigt fangede vilde fisk, og det er meget fine fisk, der laves på de danske økologiske dambrug.

Miljø

Vi har også hørt, at der er nogle, der ikke vil spise fisk, fordi der bliver talt så meget om overfiskeri og forurening, men da vi køber rigtig meget fisk fra kystbådene, kan vi berolige med, at det bestemt ikke er dem, der overfisker. De bruger meget lidt brændstof og deres fangstmetoder er meget naturskånsomme. De er i øjeblikket meget trængt økonomisk af de større både, så der er al mulig grund til at købe deres fisk, og dermed støtte det naturskånsomme fiskeri. Angående forurening, så er det jo noget, der er meget gældende for bl.a. Østersøområdet, men vi køber slet ikke fisk derfra, netop af samme grund. Vi har tidligere arbejdet meget sammen med Fiskernes Økologiske Netværk, også kaldet FØN-fiskerne (også kystfiskere) omkring en mærkningsordning af en økologisk vildtfanget fisk. Desværre ligger FØN-ordningen underdrejet, og der er så senere sket det, at en økologisk fisk nu er en dambrugsfisk, og det hænger for os, som fagfolk, ikke sammen med, hvad der er den allerbedste kvalitet. Selvfølgelig er det rigtigt godt, at dambrugerne bruger mindre medicin og forurener mindre, men der er stadig den vildtfangede fisk, der får muskler og fast kød af det "vilde" liv, og som er fanget efter miljøskånsomme metoder, der er den bedste rent smagsmæssigt. Alt dette kan du læse meget mere om på Levende Havs hjemmeside.

MSC-mærkning

På Levende Havs hjemmeside kan man desuden også læse meget mere om den - meget opreklamerede - MSC-mærkede fisk, som skulle garantere et miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri. Men, kravene til dette fiskeri er slet ikke stramme nok efter vores opfattelse, for her kan man, mod betaling, tilsyneladende få certificeret fiskerier, der ikke er spor bæredygtige, som f.eks. det meget ødelæggende bundskrabning efter blåmuslinger her i Limfjorden. Målet om at hele det danske fiskeri skal være MSC-certificeret, er også meget tæt på at være nået, og det siger jo næsten sig selv så, at så er det mærke ikke meget bevendt, men noget fiskeindustrien/den store detailhandel har ønsket. At vi så køber rigtig meget af den MSC-fangede fisk alligevel, er jo bare en naturlig konsekvens af, at næsten al fisk er mærket. Så vi går meget op i bæredygtighed, og er nok den fiskehandler her herhjemme, der ved mest om det, og handler derefter, så kig på beskrivelsen ved hver fisk, her beskriver vi nøje de få enkelte undtagelser, vi som en alsidig fiskehandler, desværre også er nødt til også at skulle have.

Lidt om "eksotisk" fisk

Leder du efter pangasiushoki, orientalsk søtungesmørfisk eller hvad, man ellers kalder alle disse nye "eksotiske" arter, så leder du forgæves hos os.

Vi smager så vidt muligt på alt nyt, der kommer frem, men vi har ikke fundet, at nogen af disse arter har kunnet konkurrere med gode danske arter, hverken på pris og slet ikke på smag. Dette kan måske skyldes, at fisken kan have været frossen og tøet op flere gange, og selv om industrien kan skjule det med tilsætningsstoffer, så fisken ser frisk ud, så er den det ikke. Og når vi så læser, at der har været tilfælde med f.eks. ulovlig akvariefisk-gift i nogen af fiskene, ligesom bl.a. de tyske fødevaremyndigheder har fundet op til 80,2% tilsat vand i dem, så bestyrker det os bare i, at vi, som fagfolk, har taget den rigtige beslutning med hensyn til den slags fisk - også på vores kunders vegne. Kunderne kan jo nemt kan skaffe dem. De fås jo mange steder, men vi ved, at mange har svært ved at få fat i den friske, danske fisk, så den satser vi fortsat på, også fordi, vi jo kun vil sælge noget, vi selv vil spise.

Dansk fisk, der bearbejdes i udlandet

Rigtig meget fisk bliver i dag skåret i udlandet, for at spare på den danske dyre arbejdsløn, men fisken bliver jo ikke nyere af at blive fragtet frem og tilbage mellem flere lande, men den må dog tilsyneladende alligevel sælges som dansk fisk. Det er ikke noget, vi går ind for. Heller ikke at fisken skal maskinskæres. Så derfor køber vi selv fisken fra Nordsøen direkte på fiskeauktionen, og derefter håndfileterer vi den selv, for kun på den måde har vi helt styr på kvaliteten. Det gør naturligvis fisken lidt dyrere for os, men da vi ingen mellemled har, er det ikke noget kunden mærker alverden til - udover at kvaliteten fra os bare er i top.